Centre de Creació de Cascai Teatre, espai concebut per a desenvolupar projectes de creació vinculats al treball gestual, el clown contemporani i l’humor absurd. Crear  un llenguatge propi original i divertit. Servir d’incubadora per a gestar productes teatrals, audiovisuals o multidisciplinaris professionals que requereixen un treball previ d’investigació i experimentació. El treball que hem portat a terme fins ara esta basat en el pallasso contemporani, aquell que ha perdut el nas vermell i les robes de coloraines, s’ha convertit en un personatge de carn i ossos, humà, amb les seves virtuts i els seus defectes.

[Galleries 10 not found]