Marcel Tomàs està treballant en un nou projecte teatra.

PROPERAMENT ……..