Ara que pots dóna la teva veu a la ciència.

d'ag.26

Col.laboració de Marcel Tomàs al curs d’anàlisi acústica de la veu per professionals del ram logopèdic, a càrrec d’ EDUARD BAULIDA (logopeda).

Play.

d'ag.26

Play. Ës el nou espectacle de Cafè Teatre protagonitzat per Marcel Tomàs. Es prodrà veure a partir de l’octubre pels Cafès Teatre de València.

Hotot. Working Progress

d'ag.26

Prèvies Hotot. Ullà 2012.

Hotot. Working Progress.

d'ag.25


Rodant imatges pel nou espectacle Hotot. Amb l’Antonio

Sánchez, el Carlos Sánchez, Marcel Tomàs i el David Estany.

Hotot. Working Progress

d'ag.25

Prèvies del Hotot. Ullà. Agost 2012.

Sidebar