Col.laboració de Marcel Tomàs al curs d’anàlisi acústica de la veu per professionals del ram logopèdic, a càrrec d’ EDUARD BAULIDA (logopeda).