Rodant imatges pel nou espectacle Hotot. Amb l’Antonio

Sánchez, el Carlos Sánchez, Marcel Tomàs i el David Estany.