Situación: Cascai Teatre SL C/ Pere Vidal, 14 17140 Ullà Girona (Spain)

Contacto: Tel: +34 679 485 861 Tel: +34 639 434 670 Correu: info@cascai.com